หมู่เฮาชาวขอนแก่นขอขอบคุณเพื่อนๆป.กศ.15ทุกคนที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานในวันที่ 9 ธันวาคม2550

______________________________________________________________________________________
ส่งรูปที่ต้องการเผยแพร่ได้ที่ wiwat_3938@hotmail.com หรือ chantape@gmail.com หรือ pattynum@gmail.com หรือ pattynum@hotmail.com หรือ patty_num@thaimail.com หรือbanchow@thaimail.com

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550

..........ทีวีช่อง ป.กศ.15 มหาสารคาม..........

......ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2551 ปีนี้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบข่าวที่แสนเศร้าสลดในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิร่มไทรของปวงชนชาวไทยทั่วแผ่นดิน ทรงพัฒนาพระกรณียกิจให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประทับใจของเหล่าประชาราษฏร์โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสารธณสุข พระองค์จะทรงประทับอยู่ในดวงใจของเหล่าพระสกนิกรชาวไทยตลอดนิรัดร์
............................ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
.................อดีตนักศึกษา ป.กศ.รุ่น15 วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ.2513


.....ขอโทษทีเพื่อนๆ พักนี้หายไปนาน บล็อกไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไรนัก เพราะงานยุ่งมากจริงๆ ทั้งงานเรียน งานสอน งานฝึกอบรม โอ้ย!!มันยุ่งไปหมด ยังดีที่ยังมีปิ่นและพูลสุขคอยเข้าไปกุ๊กกิ๊กให้กับบล็อกบ้าง ถ้าเพื่อนหลายๆคนช่วยกันเข้ามาเติมสีสันวันละเล็กวันละน้อยก็จะช่วยให้บล็อกพวกเรามีชีวิตชีวามากขึ้น แต่ถ้ามีอุปสรรคในเรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือการใช้เว็บบล็อกก็ไม่เป็นไร อีกประมาณวันที่ 12-15 ต.ค.นี้ ผมจะกลับขอนแก่นคิดว่าคงได้พบเพื่อนๆหลายคน แล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการสร้างและการใช้บล็อกกันดีไหมเพื่อน ส่วนจะเป็นสถานที่ที่ใดค่อยนัดแนะกันอีกทีนะครับ ระหว่างนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกๆคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดใด.....หวังว่าจะได้พบเพื่อนรักหลายๆนะครับ.
........................................วิธ เจนทัพ
___________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

อยากพบเพื่อน อยากเห็นรูป อยากอ่านข้อเขียนหรือบทความของเพื่อนๆครับ

.......ผมได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้เพื่อนๆขีดๆเขียนๆตามที่ต้องการ ในช่องด้านล่างสุดคนละ1ช่องเพียงแต่คลิกเข้าไป พิมพ์หัวข้อ และเนื้อหา เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่แถบบันทึกการเปลี่ยนแปลง(สีส้ม) และหลังจากบล็อกบันทึกเสร็จให้คลิกที่คำว่า "ดูบล็อก" ท่านก็จะเห็นข้อเขียนหรือบทความของท่านทันที เชิญเลยนะครับ

ทำเนียบเพื่อนหมู่ 1-15

___________________________

หมู่ 1

1. ภิรมย์ เยาวเรศ
2. พวงเพชร แสนประดิษฐ์
3. บรรจง เตรวงศ์
4. วิฑูร พาโคกทม
5. สมสงวน เชื้อลิ้มฟ้า
6. ศุภรัตน์ กันหา
7. วาสนา เลื่อมเงิน
8. เกษม รักษาเคน
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
___________________________

หมู่ 2

1. อาทิตย์ จันโทริ
2. ขนิษฐา อุพลเถียร
3. เรืองรัตน์ ปัญญามี
4. พิสมัย เวียงวงค์
5. สำเร็จ ทับซ้าย(เสียชีวิต)
6. ปองทิพย์ แสนเมือง(เสียชีวิต)
7. วสิทธิ์ ผาพันธ์
8. สุพรหม อามาตย์
9. ไพรัตน์ จำปาวงค์
10. เข็มพวง พลสามารถ
11. แสงจันทร์ ดลพร
12. บุญเลิศ หลักคำ
13. บุญเลิศ ศรีมะฮุง
14. ชัยมงคล ตะภา ++อ.ตั๋น
......ทนายความชั้นหนึ่ง
......รับปรึกษาอรรถคดีและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
......สำนักงานชัยมงคล ตะภา ทนายความและธุรกิจ
......15/1 ซอยศรีมหาสารคาม9 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
......โทร.043-740433,

15. องค์การ แท่นประยุทธ
16. สำรวย นาถบัณฑิต
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
___________________________

หมู่ 3

1. สมหมาย วัดเข้าหลาม
2. ทวีศิลป์ อุ่นสมัย
3. จำเนียร วงษ์ก้อม
4. ละมัย เวียงพล
5. บัญญัติ บุญแสงทอง
6. มะลิวัลย์ ที่งาม (ลาน้ำเที่ยง)
7. นภาพร กลางคาร (อิทริกานนท์)
8. ไฉไล มุขสมบัติ
9. จรูญศรี ศรีสะอาด
10. สุรีพร บำรุงกิจ
11. ประมวล ทบบัณฑิต
12. สุริยนต์ โคตรศรี
13. กมล พลงาม
14. เบญจา โรจนปรีชา
15. ประดิษ์ ชาสังข์
16. อมราวดี (รำพาย).
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
___________________________

หมู่ 4

1. เกษตร หาญสุรีย
.....หัวหน้างานกลุ่มงานแผนงานและข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ชั้น 2
ที่อยู่ : หมู่บ้านแก่นทองธานี หมู่22 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ฯขอนแก่น โทร.0-4323-6281
มือถือ : 08-1739-4539

2. ขจิต ศรีแสง
.....ผู้อำนวยการ
.....โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 112ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
.....โทร.0-4327-2541 แฟกซ์ 0-4327-2541
.....บ้านพัก : 641/287 ถ.ทองประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40110
.....โทร.0-4327-3285 มือถือ 08-685-9113

3. ไพโรจน์ เพ็ชรสังหาร
4. ดรุณี วัฒนมงคล(กองสมบัติ)
5. นิเวศน์ ชายสวัสดิ์
6. สุนันท์ สุดแสง
7. อนงค์ ศรีพิมพ์สอ
8. เชวงศักดิ์ จันทร์ชมพู
9. สายใจ จันทร์ชมภู
10. วันทา สามิบัติ
11. บุญล้อม โทนหงษา
12. สุภาพร บุญโทแสง
13. สุภาพร พิมพ์จันทร์
14. มาโนชญ์ มนูศิลป์
15. รณฤทธิ์(อุไร) เยาวระ
16. วิมล จันทร์เพ็ง
17. สุภาพ ดวงไพรชุม
18. ยุพิน หลักคำ
19. เชื้อ สุริยโคตรุฉิน (เสียชีวิต)
20. ลัดดา ศรีโคกล่าม
21.ฉลาด กลางบุรัมย์
22. ทองแดง หินตะ
23.สนิท วิศรียา
24.อรุณ กุดหอม
25.วิรัตน์ สุทธศรี (เสียชีวิต)
26.อุเทน ประเสริฐสังข์
27.บุญเลิศ ฐานะวัน
28.เสรี สังสหชาติ
29.ชำนาญ โพธิคลัง
30.สมศักดิ์ วรรณพงษ์
31.พจนีย์ แก่นวิชัย
32.ดนุพล ไชยสินธุ์
33.สัมฤทธิ์ ศรีสุระ
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.หมู่ 5

1. สุรภี สกุลรัตน์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3865-5460-1 มือถือ 0-8186-52641
2. สมคิด มาลุน
3. ดำรง โคตรพัฒน์
4. พวงเพชร นิกรแสน
5. อร่ามจิต ชินช่าง
6. ยุวนา เสนาวงษ์
7. พิมลพรรณ นันทะเสน
8. นุชมาศ โฮงมา
9. อุรารัตน์ เมืองแวง
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
___________________________

หมู่ 6

1. หวังดี ประมินทร์
นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้ประสานงาน กิ่งอำเภอโนนศิลา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ถนนศูนย์ราชการ 40000
โทร.043-245-0134 มือถือ.08-9710-2536

2. วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 70150
โทร.032-261-790 ต่อ 3019 มือถือ.08-9744-5594

3. สุข พร้อมพรั่ง
โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร.043-275312 มือถือ 081-7176603
..มดยิ้ม.. (ครูอาร์ม)เนื้อย่างเกาหลี

4. ทวืศักดิ์ อุทัยดา
5. ประสิทธื คำภาพันธ์
6. กิตติ ภูลิ้นลาย
7. คงฤทธิ์ ศักดิ์คำดวง
8. เข็มชาติ เกษตรสิงห์
9. อภิรักษ์ บุญเลิศ
10. ชุมพร ศรีปัญญา
11. ประสาท มูลกิตติ (เสียชีวิต)
12. ประมวล พิมพ์เสน
13. เทวาพร ยศธสาร
14. สมนึก จิตภานันท์
15. ภาษิต มหาแสน
16. สุริยะ แซ่ตั้ง
17. สุรียา เมฆสงฒ์
18. ชัชชัย ศิรินาค
19. ประคองศิลป์ อินทมนต์
20. กรองทอง สิทธิวัง
21. พันทิพย์ ป่านสถิน
22. เจียมจิต ธรรมวิเศษ
23. ดีเซล พลอาสา
24. ประดิษฐ์ นามเมืองรักษ์
25. ขันธ์ชัย จันทศิลา
26. ปิ่น ศรีราตรี
.......โรงเรียนกุดดอเมย อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู042-370876,08-7861-9607
27.
28. ไกรฤกษ์ ชัยวงษ์
29. ไพรลพ เกษตรสิงห์
30. เฉลิม มาตรี
31. ทองพูน ตุลา
32. หนูพันธ์ แสนแก้ว
33. เสรี พรมศร (เสียชีวิต)
34. คำตา(ภูวดล) มุลนี
35. ภาพ พิมพศรี
36. วิจิตร เสาร่อน 08-9943-8968
37. สมชอบ ภูอินนา
38. เสวียนชัย เครือหงษ์
39. มัสลิน วิเศษโมรา
___________________________
หมู่ 7

1. สุวิทย์ โรจนกร
2. โสภณ ดลโสภณ
3. ชูชาติ โสภาเลิศ
4. วิรัตน์ ผลเรือง
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
___________________________

หมู่ 8

1. วิรัช ประราศรี
2. สมเดช
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
___________________________

หมู่ 9

1. กมล เริญโสภารัตน์
2. ไพฑูรย์ จรนิเทศ
3. จิราพร
4. นรินทร์ อรัญญมิตร
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
___________________________

หมู่ 10

1. ผุสนีย์ ตะภา(ดวงจำปา)
2. เพทาย จารัตน์
3. นภาพรรณ จันทร
4. สุวรรณ ศีรษะโคตร
5. นริศ เหล่าสะพาน
6. บุญเติม บุญเพชร
7. ประภา
8. ผ่องพรรณ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

หมู่ 11

1. อภิญญา สุวรรณรงค์(หายักวงษ์)
2. เรืองยศ เกณฑ์มา
3. กรรณิการ์ มัดจุปะ
4. สุวคนธ์ (ศิริพรทุม)
5. เฉิดฉันท์ ลาดศิลา
6. สุบิน ดีรักษา
7. นฤบาล วงษ์ชารี
8. สังคม สังสหชาติ
9. พุทธิชัย ค่อนดี
10. อัมพร สามารถ
11. จิตตรา วิชาชัย
12. บุญฮง โผภูเขียว
13. ดุสิต จันทร์เพ็ง
14. จรัญ แทนหลาบ
15. วิจิตรา วรรณภักดี
16. จินตนา มหา
17. ณรงค์ ศรีประทุม
18. ทองดี อุนาสิทธิ์
19. นิตยา มาตรผล
20. พิชิต จันทร์มี
21. มนัส โข่ศรี
22. วัชราพร แสนเวียง
23. สามารถ ชาวเรือ(เสียชีวิต)
24. สมพงษ์ เจริญชัย
25. สุทธินันท์ เนติศรี
26. สุรพล มาตย์คำมี
27. จรูญ ทองโปร่ง
28. ไพรัตน์ พลเยี่ยม
29. ลำดวน นันทะแสน
30. อารมณ์ อินทร์จันทร์
___________________________

หมู่ 12

1. ฉลวย หล่องบุศรี
2. สุรเดช คำจันทร์
3. สุรพล มอญขาม
4. สุนันท์ รืองโอชา
5. สมหวัง พวงเกตุ
6. ปิยะ เกตุแก้ว
7. อนงค์ ดอนไสว
8. อมรรัตน์ ชูพันธ์
9. บรรณเชาว์ ต้นโพธิ์
10.เสาวคนธ์ ยงยอด
11.จินตนาภรณ์ รากเงิน
12.ปราณี กาฬวิสัย
13.อรพรรณ มณีฉานฃย
14.คำเข้ม ฉิรินัง
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

หมู่ 13

1. พูลสุข นุ่มบัว(เข็มพิลา)
08-99197990,08-98364694
E-mail:pattynum@Gmail.com

..........pattynum@hotmail.com
..........patty_num@thaimail.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

2. พิมพ์ เมธีนธรังสรรค์
3. มนูญ ศิลาศรี
4. สมเกียรติ วังหนองลาด
5. นิรันดร์ หาญกล้า
6. เรืองยศ ศรีฮอแก้ว
7. เสถียร ละครสิงห์
8. กาญจนาพร (จันทร์ราช) ศิริตื้นลี
9. อนงค์ (ชัยศิริ)เสียงดัง
10.จินตนา (ประพาศพงษ์)
11.วาสนา อุตรินทร์
12. กฤตพจน์ เหล่าภิเดช
13. ยุพา (รัตนฐานู)
14. จำนงค์ หนูมา
15. วีระบูลย์ จันทรมหา
16. เฉลิมพล เหล่าสะพาน
17. ชาญชิต สุทรไชย
18. ชาติชาย อนุรักษ์
19. ชูศิลป์ เพียรแก้ว
20. ชูศักดิ์ มาตยภูธร
21. สิทธิชัย แซ่แต้
22. ชาญชัย ทองแสน
23. ชูชาติ วิชาผง
24. นิภา (จันทรคามิ)พุทธัสสะ
25. ประสงค์ สุมาสา
26. ไพบูลย์ นามเชียงใต้
27. เรืองวิทย์ ปะติเพนัง
28. วีระพงษ์ ศรีทอง
29. วาสนา เสาวพาน
30. วิศิษฏ์ เพชรแสนค่า
31. สมพร สัจจะมโน
32. สงวนศักดิ์ ใจภักดี
33. สุรินทร์ อสุรพงศ์
34. สยาม ศรีมหาชัย
35. หนูเดือน มะลิซ้อน
36. นิยม ชมเชย
37. ภูธร เที่ยงตรง(เสียชีวิต)
38. เอื้อ สารบรรณ(เสียชีวิต)
39. จำรัส จันสีระมี(.............)
40. ประพันธ์ศักดิ์ มงคลศรีสวัสดิ์(.............)

หมู่ 14

1. วีระศักดิ์ สาระผล
2. นวศร บาลศรี
3. วัลภา น้อยน้ำคำ(พันธ์หินกอง)
4. ประกอบ กุลโพนเมือง
5. บุญส่ง ปัดสำราญ
6. พวงเพชร เจริญรัมย์
7. เสรี อหันตะ
8. ศรีมาลา ศรีสารคาม
9. สมร สายอินทร์(เสียชีวิต)
10. สนอง คำศรี(เสียชีวิต)
11. พวง แว่นใหญ่
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

หมู่ 15

1. เอนก บุตรโท
2. อัญชลี กลางบุรัมย์(ศีลสัตย์)
3. สุภาพ สุทธิประภา
4. อุทัย แสนตรี
5. สุวดา อุทัยแพน
6. สมร ศิริกังวาล
7. นิวัฒน์ สวัสดิ์เอื้อ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ข้อเขียน1

...

ข้อเขียน3

...

ข้อเขียน4

...

ประกาศ..ประกาศ !!!

.....ปลายเดือนกันยายนนี้ ผมจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ขอนแก่น และจะถือโอกาสเปิดห้องคอมพิวเตอร์แนะนำวิธีใช้เว็บบล็อกแบบมืออาชีพให้กับเพื่อน ๆ ป.กศ.15 ฟรี! (เผลอ ๆ อาจจะจ้างมาฟังและลงมือปฏิบัติการ) เป็นการเปิดคอร์สเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จุดม่งหมายเพื่อให้เพื่อนๆ สามารถเพิ่มเติมเสริมแต่งข้อมูลในเว้ฐบล็อกของพวกเราให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยฝีมือพวกเราเอง ในที่สุดมันจะกลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Commonity)ด้วยตัวมันเอง เชิญลงชื่อสมัครเข้าร่วมเปิดห้องเรียนได้ที่ พูลสุข,สุข,เกษตร,หวังดี,ผอ.ขจิต,

ข้อเขียน5

...